Brukerundersøkelse for Oslo universitetssykehus
Vi ber deg svare anonymt på 12 spørsmål om dine erfaringer som pasient ved avdelingen. Tilbakemeldingene blir regelmessig drøftet i avdelingen og i sykehusets ledelse. Alle spørsmålene er frivillige.
*
Ikke i det hele tatt
I liten grad
I noen grad
I stor grad
I svært stor grad
Ikke aktuelt
Ikke i det hele tatt
I liten grad
I noen grad
I stor grad
I svært stor grad
Ikke aktuelt
Ikke i det hele tatt
I liten grad
I noen grad
I stor grad
I svært stor grad
Ikke aktuelt
Ikke i det hele tatt
I liten grad
I noen grad
I stor grad
I svært stor grad
Ikke aktuelt
Ikke i det hele tatt
I liten grad
I noen grad
I stor grad
I svært stor grad
Ikke aktuelt
Ikke i det hele tatt
I liten grad
I noen grad
I stor grad
I svært stor grad
Ikke aktuelt
Ikke i det hele tatt
I liten grad
I noen grad
I stor grad
I svært stor grad
Ikke aktuelt
Ikke i det hele tatt
I liten grad
I noen grad
I stor grad
I svært stor grad
Ikke aktuelt
Ikke i det hele tatt
I liten grad
I noen grad
I stor grad
I svært stor grad
Ikke aktuelt
Ikke i det hele tatt
I liten grad
I noen grad
I stor grad
I svært stor grad
Ikke aktuelt
I svært stor grad
I stor grad
I noen grad
I liten grad
Ikke i det hele tatt
Ikke aktuelt
I svært stor grad
I stor grad
I noen grad
I liten grad
Ikke i det hele tatt
Ikke aktuelt
Ja, altfor lenge
Ja, ganske lenge
Ja, men ikke lenge
Nei
Ja, altfor lenge
Ja, ganske lenge
Ja, men ikke lenge
Nei
Ikke noe
Lite
En del
Stort
Svært stort
Ikke aktuelt
Ikke noe utbytte
Lite utbytte
En del utbytte
Stort utbytte
Svært stort utbytte
Ikke aktuelt
Ikke skriv navn, fødselsnummer eller annet gjenkjennbart, om anonymitet er viktig.
0 av 13