Åpne tjenester

Her får du tilgang til tjenester som ikke krever innlogging. Du kan enkelt be om å få endret en time du har på sykehuset, avlyse en timeavtale dersom du ikke lenger har behov for den, bestille hjemmetest for klamydia eller sende inn spørsmål til spørsmål- og svartjeneste for tinnitus.

Husk at Aker sykehus hører inn under Oslo Universitetssykehus.

Velg ditt helseforetak og avdeling:

Hvordan finne tjenester

time-icon.png

Endre timeavtale

Velg det sykehuset du har time hos, deretter søker du etter avdeling ved å begynne å skrive inn avdelingsnavn. Til slutt velger du tjeneste.

donor-icon- enkelt.png

Bli Donor

For bloddonasjon; velg "Oslo universitetssykehus", Deretter søker du etter "Blodbanken i Oslo" Til slutt velger du tjenesten.

For Sæddonasjon; velg "Oslo universitetssykehus", Deretter søker du etter "Andrologisk lab." Til slutt velger du tjenesten.

Skjermleser

Skjemaene støtter følgende skjermlesere:

JAWS 15 (Win) med Internett Explorer 11 og Firefox 31.