Tjenester

Her vil du finne tjenester fra helseforetakene. Dette kan handle om endring eller avlysning av timeavtale eller bestilling av hjemmetest. Velg det helseforetaket du har kontakt med, deretter klinikk/lokasjon, deretter avdeling/poliklinikk. HUSK Å VELGE RIKTIG AVDELING/POLIKLINIKK (SE INNKALLELSESBREV)! Dersom du sender skjemaet feil kan det hende at behandlerne dine ikke får beskjed om endringen.

 

Du vil ha fått beskjed fra din avdeling om at du kan bruke denne tjenesten hvis de har tatt dette i bruk. Hvis ikke kan du ikke benytte deg av denne tjenesten. 

 

For brukere tilknyttet Oslo universitetssykehus:

Velg helseforetak Oslo Universitetssykehus, så geografisk lokasjon. Da vil ytterligere ett felt komme tilsyne der du kan velge riktig avdeling.