Åpne tjenester

Her får du tilgang til tjenester som ikke krever innlogging. Du kan enkelt endre time du har på sykehuset, bestille hjemmetest for klamydia, sende inn spørsmål om tinnitus til spørsmål om svartjeneste på tinnitus.no og forberede deg til time for reisevaksinasjon ved å velge riktig skjema nedenfor. Hjelpeboksen på høyre side gir deg informasjon om hvordan du når frem til riktig skjema.

Husk at Aker sykehus hører inn under Oslo Universitetssykehus.

Velg ditt helseforetak og avdeling:

Hvordan finne tjenester

time-icon.png

Endre timeavtale

Velg det sykehuset du har time hos, deretter søker du etter avdeling ved å begynne å skrive inn avdelingsnavn. Til slutt velger du tjeneste.

donor-icon- enkelt.png

Bli Donor

For bloddonasjon; velg "Oslo universitetssykehus", Deretter søker du etter "Blodbanken i Oslo" Til slutt velger du tjenesten.

For Sæddonasjon; velg "Oslo universitetssykehus", Deretter søker du etter "Andrologisk lab." Til slutt velger du tjenesten.

Skjermleser

Skjemaene støtter følgende skjermlesere:

JAWS 15 (Win) med Internett Explorer 11 og Firefox 31.