Om MinJournal

MinJournal er et sted for sikker dialog mellom pasienter og helsevesenet. Dette er et tjenestetilbud til alle helseforetakene i Helse Sør-Øst.

MinJournal startet som et samarbeidsprosjekt i 2006 mellom flere store helseforetak. Målet var å understøtte kommunikasjon mellom pasient og sykehus over Internett. Årene etter ble MinJournal stadig utvidet med nye tjenester og nye brukere.

Tjenesten for å håndtere timeavtaler på nett har vært i aktiv bruk siden 2008 og er en av løsningens mest brukte tjenester. Allerede i 2009 kunne pasientene ved Oslo universitetssykehus kommunisere med sine behandlere via sikker e-post.

Under konferansen HealthWorld i 2010 som organiseres av Computerworld, vant MinJournal prisen for ”Årets e-Helsebegivenhet”. Konferansen er en årlig arena for alle som er interessert i digitaliseringen av helsevesenet, og strategisk helse-IT i Norge.

MinJournal kunne i 2013 tilby journalinnsyn på nett ved Oslo Universitetssykehus, som første sykehus i landet. Pasientene fikk da se sine epikriser. I 2014 ble denne tjenesten utvidet til også å gjelde polikliniske notater og sammenfatninger fra alle faggrupper. I 2016 ble tjenesten ytterligere utvidet til å vise flere journaldokumenter fra journalsystemet på sykehuset. 

Alle helseforetakene i Helse Sør-Øst, samt noen private ideelle sykehus, har tatt i bruk deler av MinJournal, eller piloterer tjenester i løsningen. Det arbeides med videre utvikling og bredding av tilbud og tjenester.

MinJournal samarbeider med Helsedirektoratet om tjenester som skal inn i den nasjonale helseportalen, helsenorge.no. Løsningen MinJournal er utviklet i nært samarbeid med pasienter, klinikere og personvernombudet i Helse Sør-Øst, slik at tjenestene både er nyttige og sikre å bruke.

Ved å tilby pasientene tjenester på nett, støtter man opp under pasienters mulighet for å ta en aktiv rolle i egen helse og behandling. Dette kan også bidra til å forbedre kvalitet og effektivitet i helsevesenet.


Spørsmål og svar

Får jeg lese journalen min i MinJournal?

For Oslo Universitetssykehus og Sykehuset Østfold vises store deler av journalen. For å få lese andre deler av journalen din, eller du hører til et annet sykehus enn de to nevnte, må du ta kontakt med det aktuelle sykehuset for å få tilsendt journalen per post.

Jeg får ikke logget meg inn, hva nå?

Mange av tjenestene i MinJournal kan brukes uten innlogging, som for eksempel timeavtalehåndtering. Alle som er folkeregistrert skal kunne logge seg inn i MinJournal. For å logge deg inn må du ha et smartkort fra Buypass ID eller BankID. Ikke alle BankID på mobil-løsninger virker. Se mer om innlogging:
http://eid.difi.no/nb/bankid.