Innloggede tjenester

MinJournal ivaretar personvernet, og har derfor laget tjenester som krever sikker innlogging. Disse tjenestene finner du beskrevet på denne siden. Avdelingene på sykehusene velger selv hvilke tjenester de vil tilby sine pasienter. Vær derfor oppmerksom på at mange av tjenestene kan være utilgjengelige for deg.

For å bruke tjenestene må du logge deg inn via "Logg inn" knappen. Innlogging skjer via ID-porten med BankID, Buypass eller Commfides. Tilganger i MinJournal vil aktiveres via folkeregisteret, så for å få logget inn må man være folkeregistrert.

sikker-melding-icon.png

Sikker meldingstjeneste

Sikker meldingstjeneste gir deg mulighet for å kommunisere med helsevesenet på en trygg og sikker måte. Du kan få varsling via vanlig e-post eller SMS når du får melding i MinJournal. Legg derfor inn din private mailadresse og/eller mobiltelefonnummer på Min Profil i MinJournal.

epikrise-icon.png

Journaldokumenter

Tjenesten "Journaldokumenter" gir deg tilgang til deler av pasientjournalen din.

Ved OUS vises store deler av journalen. Prøvesvar, innskannede dokumenter og bilder kan fortsatt ikke vises. For å få tilgang til ditt barns pasientjournal via MinJournal må du gi beskjed til behandlende avdeling. Ungdom må være 16 år eller mer for å kunne lese journaldokumenter på nett.

Ved Sykehuset Østfold vises epikriser og brev.

Epikrisen er et sammendrag etter et sykehusopphold. Denne vil inneholde informasjon om din helse, og hva som ble gjort under sykehusoppholdet.

bestilling-icon.png

Bestilling

Dersom du låner behandlingshjelpemidler av Oslo universitetssykehus, kan du bestille forbruksmateriell til utstyret i MinJournal. Skriv bestilling som fritekst i en Sikker melding, eller i et vedlegg.

skjemaer-icon.png

Skjemaer

Når man får behandling ved sykehuset hender det at man får skjemaer man skal fylle ut. Nå kan noen av disse skjemaene fylles ut elektronisk før man skal til time på poliklinikken eller legges inn på sykehuset.

diaclock-icon.png

Dia:Clock

Dia:clock er et pedagogisk verktøy som visualiserer blodsukkerverdier og de faktorene som påvirker blodsukkerverdiene mest. Hensikten med bruk av dia:clock er at pasienten skal øke kompetansen om eget insulinbehov og utvikle svar på kjernespørsmålet: Hvor mye insulin trenger jeg?

blodspor-icon.png

Blodspor

Alle de med blødersykdom i Norge som deltar i Hjemmetransfusjons-prosjektet kan rapportere medisinbruken sin i MinJournal. Alt som blir registrert inn gjennom MinJournal blir lagret direkte i pasientjournalen på sykehuset slik at behandlende lege kan følge med på forbruk og blødningstendenser.

mine-medisiner-icon.png

Mine medisiner

Du kan skrive inn navn og annen informasjon om medisinene du bruker til vanlig i MinJournal for å ha en oversikt selv eller for å sende informasjonen til de som behandler deg ved sykehuset.

Timeavtale

Har du timeavtale med sykehuset?

Send forespørsel om å få endre, avlyse eller bekrefte timeavtalen din.