Innsyn i journal

Oslo universitetssykehus vil utvide innsyn i journal til å gjelde en rekke flere journaldokumenter. Utvidet innsyn vil gjelde det som skrives etter 01.04.16. Det vil teknisk ikke være mulig å vise prøvesvar, innskannede dokumenter eller bilder. Det er viktig at man  er oppmerksom på at man vil kunne lese informasjon i journaldokumentene som behandler ikke har rukket å informere om.

Utvidelsen av innsynsløsningen er utsatt! Foreløbig er det noe usikkert når utvidelsen teknisk sett kan åpnes opp. Når løsningen kommer opp vil dokumenter tilbake til 01.04.16 vises.

Vi inviterer pasienter og andre som besøker MinJournal til å komme med tilbakemeldinger på design, tjenestene og eventuelle tekniske feil eller spørsmål til webmaster@minjournal.no.

epikrise-icon.png

Journalinnsyn

Oslo universitetssykehus og Sykehuset Østfold tilbyr sine pasienter innsyn i journaldokumenter i MinJournal. De andre sykehusene i regionen planlegger også å tilby tjenesten for sine pasienter.

skjemaer-icon.png

Forberedelse til operasjon

Urologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus (Aker) tester ut elektronisk innmelding av helseopplysninger. Dette gir pasienter mulighet til å gi sykehuset god og sikker informasjon om sin helse før oppmøte.

Våre samarbeidspartnere

Timeavtale

Har du timeavtale med sykehuset?

Endre, avlyse eller bekrefte timeavtalen din på siden "Åpne tjenester".

Hjemmetest for klamydia og mycoplasma

Her kan du bestille hjemmetest for klamydia og mycoplasma i anonym forpakning.

Brukerundersøkelse OUS

Anonym undersøkelse om dine erfaringer som pasient ved ous