Meld fra at timen ikke passer

Diakonhjemmet sykehus er 11. sykehus i Helse Sør-Øst som tilbyr pasientene å i fra at timen ikke passer elektronisk. Timehåndtering tilbys på 7 avdelinger ved sykehuset.

Tjenesten er ment som en sørvis for pasientene som nå kan melde fra at timen ikke passer ved å fylle ut et skjema elektronisk i stedet for å risikere lange telefonkøer, og korte telefontider.

epikrise-icon.png

Journalinnsyn

Oslo universitetssykehus og Sykehuset Østfold tilbyr sine pasienter innsyn i journaldokumenter i MinJournal. Logg inn for å lese notater fra din journal.

skjemaer-icon.png

Forberedelse til operasjon og egenerklæringsskjema

Urologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus (Aker) tester ut elektronisk innmelding av helseopplysninger. Dette gir pasienter mulighet til å gi sykehuset god og sikker informasjon om sin helse før oppmøte. Logg inn for å sende inn skjema.

Våre samarbeidspartnere

Logg inn

For innsyn i journal og kommunikasjon med sykehuset.

Hjemmetest for klamydia

Bestill gratis testkit i anonym forpakning.

Brukerundersøkelse OUS

Gi anonym tilbakemelding om dine erfaringer som pasient ved OUS.