Visning av journaldokumenter på nett

Nå kan du se epikriser og polikliniske notater via MinJournal. En epikrise er et sammendrag av informasjonen fra et spesifikt sykehusopphold. Du skal kunne se epikriser og enkelte brev tilbake fra 08.10.15 fra Sykehuset Østfold. Ved Oslo universitetssykehus vises både epikriser, polikliniske notater og sammenfatninger fra 01.01.13.

Foresatte som ønsker innsyn på vegne av barna sine må kontakte behandlende avdeling. 

questionmark-icon.png

Kort om MinJournal

MinJournal er et nettsted som tilbyr forskjellige tjenester for kommunikasjon mellom pasient og sykehus. Tjenestene i MinJournal handler i stor grad om hvordan man best mulig kan mestre sin egen helsesituasjon i samarbeid med behandlerne på sykehuset. Spørsmål om løsningen, problemer eller feil kan meldes til webmaster@minjournal.no.

skjemaer-icon.png

Forberedelse til operasjon

Urologisk poliklinikk ved Oslo universitetssykehus (Aker) skal teste ut elektronisk innmelding av helseopplysninger for alle som skal til dagkirurgi eller sammedagkirurgi. Skjemaene ligger under "oppgaver" på innloggede sider for pasienter som skal opereres.

Våre samarbeidspartnere

Timeavtale

Har du timeavtale med sykehuset?

Nå kan du endre, avlyse eller bekrefte timeavtalen din på siden "Åpne tjenester".

Hjemmetest for klamydia og mycoplasma

Her kan du bestille hjemmetest for klamydia og mycoplasma i anonym forpakning.

Informasjon

PC eller Mac anbefales

De innloggede sidene til MinJournal vil kunne være utstabile på nettbrett og mobil. Det anbefales derfor å bruke en PC eller Mac for optimal funksjonalitet.


Brukerundersøkelse OUS

Anonym undersøkelse om dine erfaringer som pasient ved ous