Innsyn i journal

Oslo universitetssykehus vil utvide innsyn i journal til å gjelde en rekke flere journaldokumenter. Utvidet innsyn vil gjelde det som skrives etter 01.04.16. Det vil teknisk ikke være mulig å vise prøvesvar, innskannede dokumenter eller bilder. Det er viktig at man  er oppmerksom på at man vil kunne lese informasjon i journaldokumentene som behandler ikke har rukket å informere om.

Utvidelsen av innsynsløsningen er utsatt! Foreløbig er det noe usikkert når utvidelsen teknisk sett kan åpnes opp. Når løsningen kommer opp vil dokumenter tilbake til 01.04.16 vises.

epikrise-icon.png

Journalinnsyn

Oslo universitetssykehus og Sykehuset Østfold tilbyr sine pasienter innsyn i journaldokumenter i MinJournal. De andre sykehusene i regionen planlegger også å tilby tjenesten for sine pasienter. Logg inn for å lese notater fra din journal.

skjemaer-icon.png

Forberedelse til operasjon og egenerklæringsskjema

Urologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus (Aker) tester ut elektronisk innmelding av helseopplysninger. Dette gir pasienter mulighet til å gi sykehuset god og sikker informasjon om sin helse før oppmøte. Logg inn for å sende inn skjema.

Våre samarbeidspartnere

Logg inn

For innsyn i journal og kommunikasjon med sykehuset.

Hjemmetest for klamydia og mycoplasma

Bestill testkit i anonym forpakning.

Brukerundersøkelse OUS

Gi anonym tilbakemelding om dine erfaringer som pasient ved OUS.