Epikrise og poliklinisk notat på nett

Nå kan du se epikriser og polikliniske notater via MinJournal. En epikrise er et sammendrag av informasjonen fra et spesifikt sykehusopphold. De journaldokumentene som er synlige i MinJournal er epikrise fra lege, behandler og tverrfaglig epikrise, samt polikliniske notat tilrettelagt for elektronisk utsendelse.

Du skal kunne se epikriser og poliklinikknotater tilbake fra 01.01.13 fra Oslo universitetssykehus.  Foreløpig er ingen andre journaldokumenter tilgjengelig i MinJournal. I løpet av høsten 2015 vil også Sykehuset Østfold tilby visning av epikrise til sine pasienter.

Foresatte som ønsker innsyn på vegne av barna sine må kontakte behandlende avdeling. 

questionmark-icon.png

Kort om MinJournal

MinJournal er et nettsted som tilbyr forskjellige tjenester for kommunikasjon mellom pasient og sykehus. Tjenestene i MinJournal handler i stor grad om hvordan man best mulig kan mestre sin egen helsesituasjon i samarbeid med behandlerne på sykehuset. Spørsmål om løsningen, problemer eller feil kan meldes til webmaster@minjournal.no.

skjemaer-icon.png

Forberedelse til operasjon

Urologisk poliklinikk ved Oslo universitetssykehus (Aker) skal teste ut elektronisk innmelding av helseopplysninger for alle som skal til dagkirurgi eller sammedagkirurgi. Skjemaene ligger under "oppgaver" på innloggede sider for pasienter som skal opereres.

Våre samarbeidspartnere

Timeavtale

Har du timeavtale med sykehuset?

Nå kan du endre, avlyse eller bekrefte timeavtalen din på siden "Åpne tjenester".

Hjemmetest for klamydia og mycoplasma

Her kan du bestille hjemmetest for klamydia og mycoplasma i anonym forpakning.

Informasjon

firefox_logo-only_RGB.png

Anbefalte nettlesere

For best mulig brukeropplevelse av MinJournal anbefaler vi nettleserne Chrome, Firefox eller Internet Explorer.

MinJournal på nettbrett og mobil er enda ustabilt så det anbefales å bruke Pc.


Brukerundersøkelse OUS

Anonym undersøkelse om dine erfaringer som pasient ved ous