Oslo universitetssykehus utvider pasientens innsyn i journal

Alle pasienter på Oslo universitetssykehus over 16 år har elektronisk tilgang til deler av sin sykehusjournal. Foresatte til barn under 12 år kan få tilgang på vegne av barnet etter forespørsel til barnets behandlende avdeling. Innsyn på vegne av barn fungerer ikke på mobile enheter, da må man inn på PC eller Mac. Fra før av har pasienter ved OUS hatt mulighet til å se polikliniske notater, epikriser og sammenfatninger publisert etter 1.1.13. Fra 1.desember er dette utvidet til større deler av pasientjournalen. En vil foreløpig ikke kunne se prøvesvar, skannede dokumenter eller bilder.

Det er nå også mulig å sende elektronisk anmodning om journalkopi og innsynslogg, samt krav om retting/sletting i journal via Skjematjenesten på innloggede sider.


Ved tekniske problemer ta kontakt med:

webmaster@minjournal.no

Husk å ikke oppgi helseopplysninger i henvendelsen.

epikrise-icon.png

Journalinnsyn

Oslo universitetssykehus og Sykehuset Østfold tilbyr sine pasienter innsyn i journaldokumenter i MinJournal. Logg inn for å lese notater fra din journal.

skjemaer-icon.png

Forberedelse til operasjon og egenerklæringsskjema

Urologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus (Aker) tester ut elektronisk innmelding av helseopplysninger. Dette gir pasienter mulighet til å gi sykehuset god og sikker informasjon om sin helse før oppmøte. Logg inn for å sende inn skjema.

Våre samarbeidspartnere

Logg inn

For innsyn i journal og kommunikasjon med sykehuset.

Hjemmetest for klamydia

Bestill gratis testkit i anonym forpakning.

Brukerundersøkelse OUS

Gi anonym tilbakemelding om dine erfaringer som pasient ved OUS.