Epikrise og poliklinikknotat på nett

Nå kan du se epikriser og poliklinikknotater via MinJournal. En epikrise er et sammendrag av informasjonen fra et spesifikt sykehusopphold. De journaldokumentene som er synlige i MinJournal er epikrise fra lege, behandler og tverrfaglig epikrise, samt polikliniske notat tilrettelagt for elektronisk utsendelse.

Du skal kunne se epikriser og poliklinikknotater tilbake fra 01.01.13 fra Oslo universitetssykehus.  Foreløpig er ingen andre journaldokumenter tilgjengelig i MinJournal. I løpet av høsten 2015 vil også Sykehuset Innlandet tilby visning av epikrise til sine pasienter.

Foresatte som ønsker innsyn på vegne av barna sine må kontakte behandlende avdeling. 

For tekniske problemer kan du kontakte oss i kontortid på 23 07 50 86.

bestilling-icon.png

Hjemmetest for klamydia og mykoplasma

Ønsker du å teste deg for klamydia og mykoplasma? Send oss navn og adresse gjennom minjournal. Du får da tilsendt en diskret pakke med testutstyr og bruksanvisning på hvordan du kan utføre testen hjemme. Tjenesten betjenes av Olafiaklinikken for Oslo og Akershus, og av Haukeland sykehus for Hordaland.

skjemaer-icon.png

Forberede deg på timeavtale for reisevaksinasjon ved OUS

Har du fått time ved Infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Oslo Universitetssykehus Ullevål i forbindelse med reise, kan du fylle ut skjema for reisevaksinasjon på MinJournal før du møter til konsultasjon.

time-icon.png

Endre timeavtale

Du kan via denne tjenesten endre, avbestille, bestille eller bekrefte timeavtaler dersom dette fremgår av innkallingsbrevet du har fått av sykehuset. Gå til "Åpne tjenester" for å endre timeavtale.

questionmark-icon.png

Stille spørsmål om øresus (Tinnitus)

Du har mulighet for å stille spørsmål til Nasjonalt kompetansesenter for Tinnitus, og få en anonymisert tilbakemelding. Det finnes også en oversikt over ofte stilte spørsmål med svar. Det er Sykehuset Sørlandet som betjener denne tjenesten, og alle i landet kan benytte den.

epikrise-icon.png

Innloggede tjenester

MinJournal ivaretar personvern, og har derfor laget tjenester som krever innloging. Disse tjenestene finner du beskrevet på "Innloggede tjenester".

Våre samarbeidspartnere

Timeavtale

Har du timeavtale med sykehuset?

Nå kan du endre, avlyse eller bekrefte timeavtalen din på siden "Åpne tjenester".

Hjemmetest for klamydia og mycoplasma

Her kan du bestille hjemmetest for klamydia og mycoplasma i anonym forpakning.

Informasjon

questionmark-icon.png

Hvordan får jeg brukernavn og passord til MinJournal?

For å logge på MinJournal bruker du BankID med samme passord som du har i nettbanken. Du kan også bruke BuyPass PKI og bruke samme kode som til smartkortet.

Brukerundersøkelse OUS

Anonym undersøkelse om dine erfaringer som pasient ved ous